Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring

Er du mye ute å reiser vil et kredittkort med reiseforsikring være å foretrekke. De fleste kortene på markedet har gratis avbestillings- og reiseforsikring inkludert. Forskjellen ligger i hvem og hvor mye forsikringen dekker.

Kort om reiseforsikring

Reise- og avbestillingsforsikring knyttet til kredittkortet er gratis. Forsikringen dekker utgifter knyttet til forsinkelser og sykdom. Må du avbestille på grunn av noe uforutsette vil forsikringen refundere beløpet. Blir du syk på reise dekker forsikringen utgifter til dette. Og skulle du være så uheldig å miste bagasjen dekker forsikringen innkjøp av toalettsaker og nødvendig klær på reisen. Enkelte dekker også egenandel ved skade på leiebil. Og skulle du bli forsinket og må overnatte før du kan reise videre dekker forsikringen utgifter til dette også.

Betale reisen med kredittkort

For at reiseforsikringen skal aktiveres må du betale minst halvparten av reisen med kortet. Har du muligheten vil det være lønnsomt å betale hele reisen med kreditt. Da får er du forsikret i tilfelle du må avbestille reisen. Du kan også få utsatt betalingen i 45 dager uten å betale renter. Bare sørg for å betale tilbake innen rimelig tid. Da unngår du at reisen blir dyrere på grunn av renter og gebyrer.

Oversikt over tilbydere

Det finnes en rekke tilbydere av kredittkort med reiseforsikring på markedet. Her har vi laget en kort oversikt med ulike aktører som kan være aktuelle.

Bank Norwegian

Bank Norwegian har en av de beste reise- og avbestillingsforsikringene på markedet. Forsikringen er gyldig på reiser på inntil 90 dager, og gyldig over hele verden. Forsikringen fra Bank Norwegian gjelder for eieren av kredittkortet og husstanden. Dette gjelder da samboer eller ektefelle. Og alle barn under 21 år som bor hjemme.

Forsikringen dekker

 • Avbestilling av reisen, forsinkelser og tapt bagasje
 • Ulykke eller bli akutt sykdom
 • Evakuering fra reisemålet
 • Avbrutt ferie

yA Kredittkort

yA har en avtale som dekker det meste du har behov for. Den er gyldig på reiser på maksimalt 90 dager, og er gyldig på reiser i hele verden. Alle medlemmer av husstanden til eieren av kredittkortet er dekker av forsikringen. Dette gjelder samboer eller ektefelle, samt alle barn under 23 år som bor på samme adresse.

 • Medisinsk behandling og hjemtransport ved akutt sykdom
 • Egenandel ved skade på leiebil
 • Mistet bagasje og innkjøp av nødvendig klær
 • Avbestilling av reisen

Credits Gold

Credits Gold har ingen dårlig forsikringsavtale de heller. Her får du en gratis reise- og avbestillingsforsikring som er gyldig på alle reiser i hele verden. Forsikringen gjelder for alle medlemmene av husstanden til kredittholderen. Dette gjelder både samboer eller ektefelle, pluss alle barn under 23 år som bor på samme adresse.

 • Avbestilling og forsinkelser
 • Tapt bagasje
 • Avbrutt reise og evakuering
 • Rettshjelp og privat ansvar
 • Egenandel ved skader på leiebil

Les vilkårene nøye

Ulike kredittkort har ulike avtaler når det kommer til reise- og avbestillingsforsikring. Det er derfor viktig å lese disse nøye. De dekker stort sett det samme, avbestilling, bagasje, ulykke og sykdom. Men hvor mye som dekkes vil variere. Enkelte dekker kun bagasje på inntil 5 000 kroner, andre igjen 20 000 kroner. Hvem som dekkes vil også variere. De fleste inkluderer husstanden, men alderen på barna kan variere.